2014-09-20     Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu     Witamy na stronie Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Ochotnicy Górnej

Liturgia Dnia


Msze Święte

Dzień powszedni: 7.00 i 18.00

Niedziela i Święta: 7.00; 9.00; 10.00 (Jamne); 11.00 i 16.00


Ogłoszenia

  Strony: 1234z 7
  Święto Podwyższenia Krzyża - 14.10.2014 r.     1. Dzisiaj przeżywamy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej racji po każdej mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii Krzyża św., a po sumie odprawimy nabożeństwo Drogi...
  23 Niedziela Zwykła - 7.09.2014 r.     1. Dzisiaj niedziela adoracyjna; po sumie zmiana tajemnic różańcowych matek i ojców. Rozpoczął się nowy rok szkolny – pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach i młodzie...
  Strony: 1234z 7

Aktualności

  Strony: 1234z 19
  Świadectwo św. Mateusza - 21 września             Na siedem wieków przed przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię prorok Izajasz zapowiadał, na czym będzie polegała Jego zbawcza misj...
  Świadectwo św. Piotra i Pawła             W Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła stają przed nami dwaj świadkowie Chrystusa, którzy stali się filarami Jego Kościo...
  Strony: 1234z 19